Pro naše klienty jsme již projekčně připravili záměry za více než 4.500.000.000,- Kč.

Ateliér Porticus a jeho profesionální projektový tým

Základní koncepční, architektonické a stavebně konstrukční práce jsou prováděny kmenovými projektanty firmy. V současné době má atelier 8 pracovníků, kteří zajišťují architektonickou a stavební část projektů, dokumentaci zdravotně technických instalací, plynových zařízení, silnoproudých elektroinstalací a vodohospodářských částí staveb. Zajišťujeme rovněž technicko-ekonomická vyhodnocení návrhů staveb.

Další části projektové dokumentace jsou zajištěny formou dlouholeté spolupráce se stabilním týmem zkušených kooperujících firem a osob. Pro každou zakázku je z kmenových pracovníků a spolupracujících osob sestavený speciální projektový tým, který je řízený hlavním inženýrem projektu autorizovaným v oboru pozemní stavby a který je schopen zajistit komplexní projektové a inženýrské práce jakéhokoliv rozsahu.

Tým Porticus

Ing. Miroslav Harzer

projektant pozemních staveb, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - č. a. 0301015 absolvent ČVUT Praha fakulta stavební - obor pozemní stavby r. 1989


Ing. Michal Odvody

projektant pozemních staveb, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - č. a. 0301041 absolvent ČVUT Praha fakulta stavební - obor pozemní stavby r. 1991


Ing. Bohumil Kuba

projektant pozemních staveb, architektura a design, absolvent VUT Brno fakulta stavební - obor pozemní stavby r. 1986


Ing. Jakub Dörrer

projektant pozemních staveb, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - č. a. 0301498 absolvent VUT Brno fakulta stavební - obor pozemní stavby r. 2004


Radka Břečková

projektant pozemních staveb, absolvent SPŠK Karlovy Vary - obor pozemní stavby r. 1990


Ing. Milan Kraus

projektant elektrotechnických zařízení, kuchyňských provozů, autorizovaný inženýr v oboru elektrických zařízení - č. a. 0300647, absolvent VŠSE Plzeň fakulta elektrotechnická - obor silnoproud r. 1975


Ing. Ivan Forejt

projektant vodohospodářských staveb a zdravotně technických instalací, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - č. a. 0301263


Bc. Ivana Kanaková

vedoucí provozního a ekonomického oddělení, absolvent VŠ KV fakulta právní - obor právo v podnikání   r. 2004