JSP Plant, Cheb

Průmyslová hala na výrobu expandovaného polypropylenu je seskupením jedno i vícepodlažních výrobních hal, které jsou propojeny v jeden celek a jsou konstrukčně provázané. Na výrobní halu navazuje administrativní budova, která je dvoupodlažní. K hlavnímu výrobnímu monobloku jsou přistavěny různé technologické přístavky. Přístavky spolu s administrativní budovou a výrobním monoblokem tvoří jeden dilatační celek maximálních rozměrů 85,6 x 96,1 m o maximální výšce atiky 20,4 m. Objekty jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet s lehkým střešním a obvodovým pláštěm. V některých partiích je lehký obvodový plášť nahrazen silikátovým pláštěm vyzdívaným z bloků Liatherm. Celková zastavěná plocha objektu je 5410m2. Výrobní prostor je členěn podle jednotlivých technologických postupů. Pro meziprodukt je navržen sklad minipelet a pro expandované granule je navržen sklad v patře. Řízení a kontrola výroby probíhá ve velíně a laboratoři. Řízení odbytu probíhá v kanceláři logistiky, u které je také zázemí pro řidiče. Nad logistikou jsou navrženy zatím nevyužité prostory, které budou v další etapě využity jako šatny a umývárny pro zaměstnance.

Průmyslový park 158/11, 350 02 Cheb

JSP International

FCC a.s.

novostavba

Dokumentace pro provádění stavby

2006 / stavba realizována

150 mil. Kč

Ing. Martin Šafařík

-