Bytové domy u Vysílače, K.Vary

Navržená stavba zahrnuje výstavbu sídliště s kapacitou 320 bytů. Obytný areál je tvořen jedenácti stavebními objekty – devíti domy volně uspořádanými okolo páteřní jednosměrně objízdné komunikace, která obemyká centrální prostor s výrazně modelovaným terénem a dvěma domy situovanými kolmo na ulici Okružní, které zakládají ve stejném schématu budoucí urbanistický rozvoj území. Výsledné řešení bylo zvoleno s ohledem na prostorovou různorodost okolí – dvě skupiny staveb orientované „do sebe“ zakládají v území zřetelně definované skupiny domů. Rovněž mírné odklánění domů od přísné rovnoběžnosti s uliční čarou pomáhá společně s výsadbou stromů vytvářet přívětivou nepravidelnost. GP a zpracovatelem architektonického návrhu je atelier ANTA s.r.o., Sokolovská 105, 190 00 Praha 9 - Ing. arch. Scheib, m. a. Velinský, m. a. Šesták.

 

Nejdlova 924/3, 360 01 Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary

Atelier ANTA spol. s.r.o.

novostavba

Dokumentace venkovních úprav ve všech stupních

2006 / stavba realizována

320 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Atelier ANTA s.r.o., Ing. Arch. Scheib