LS Bristol - bazén, K.Vary

Investiční záměr zahrnoval výstavbu nového bazénu se sociálním a technologickým zázemím, výstavbu turecké sauny, fitnesscentra a centrálních šaten pro pracovníky LS Bristol. Propojení se stávajícími objekty je pomocí podzemních koridorů z vily Tereza a z LD Bristol. Severní okraj areálu LS Bristol je ukončen strmým svahem  - do tohoto prostoru byl osazen objekt relaxačního bazénu tak, aby byla v maximální míře využita plocha pozemku. Svažitost parcely je využita k zapuštění celého objektu plně do terénu. Vystupuje pouze severní průčelí a pavilon na zelené střeše objektu. Plochá pochozí střecha je určena k odpočinku jako vyhlídková terasa s výhledem do údolí řeky Teplé a působí jako "zelené plató" rozšiřující stromový park areálu.

Ocenění:
Soutěž: "Stavby Karlovarského kraje 2003":"Nejlepší stavba Karlovarského kraje 2003"

Zámecký vrch 916/32, 360 01 Karlovy Vary

PROMTECH, s.r.o, I.P. Pavlova 71/9, 360 01 K. Vary

Novostavba

Dokumentace ve všech stupních

2007 / stavba realizována

82 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Porticus - Ing. Petr Bursík