Loděnice, K.Vary

Objekt se nachází v městské části Tuhnice. Pozemek je ohraničen ze severu řekou Ohře, z jihu účelovou cestou  k Chebskému mostu, ze západu městskou zelení na nábřeží Ohře a z východu Chebským mostem. Přilehlý pozemek je využíván vodáky při přerušení splavování řeky. Objekt loděnice umožňuje uložit loď po dobu přerušení plavby, je využíván karlovarským klubem vodáků pro skladování lodí a rovněž slouží jako výchozí základna k plavbě po řece. Stavba zahrnuje jak funkci sportovní - loděnice, půjčovna a úschovna lodí, zázemí pro vodácký klub ( šatna, klubovna, hygienické zázemí), tak funkci společenskou - pivnice s rychlým občerstvením včetně zázemí personálu.

Náměstí Republiky 2016/4, 360 01 Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary

KV - SVISS s.r.o.

Novostavba

Dokumentace ve všech stupních

2008 / stavba realizována

15 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Porticus - Ing. Michal Odvody