Lázeňský dům ELLEN, K.Vary

Navrhovaná stavba svým členěním plně respektuje historickou parcelaci a původní historické dělení zástavby. Návrh stavby hmotově, barevností a celkově svým pojetím tyto zásady respektuje a snaží se jim  maximílně přiblížit v současném pojetí. Tři odlišné stavby dodržují uliční i výškovou linii okolní stávající zástavby, tedy uliční čáru a výšku římsy. Stavba je hmotově rozdělena na objekty A, B, C z pohledu Zahradní ulice. Hmotově a půdorysně stavba tvoří jednotný tvar „U“, který je ukončen stávajícím veřejným exteriérovým schodištěm a tím vytváří uzavřený celek s napojením na Poděbradskou ulici z objektu C. V uzavřeném prostoru vznikne přírodní atrium. Objekty A a C jsou ukončeny v uliční frontě mansardovými střechami v patě 7.NP. Objekt B je ukončen v úrovni 7.NP sedlovou střechou. Objekt C zakrývá ve dvorním traktu oblouková mansardová střecha s výraznými vikýři a okny. Hmota objektu B je v patě 7.NP uskočena „do„ stavby a je navržena v oblouku tak, aby vznikl prostor pro vzdušný balkon a terasu. Materiálově je stavba navržena v souladu s okolní zástavbou a s materiály tradičně používanými v památkové zóně Karlových Varů. Škrábanou omítku střídá keramický obklad objektu B, výrazné ocelové prvky a transparentní čiré sklo. Technickým prvkem stavby ve dvorní části je úrovňový spojovací koridor z 3.NP hotelu Ellen do 2.NP hotelu sv. Josef. Kapacita hotelu je 171 lůžek.

Zahradní 2125/7, 360 01 Karlovy Vary

TRANSPOL, s.r.o., Mariánskolázeňská 307/27, 360 01 K.Vary

novostavba

Studie, dokumentace k ÚŘ a SP

2011 / stavba zatím nerealizována

230 mil. Kč

Ing. Michal Odvody

Porticus - Ing. Petr Bursík, Ing. Michal Odvody