Bytový dům, K.Vary - Pražská silnice

Nová sedmipodlažní stavba s 16 byty je hlavním průčelím objektu s terasami orientována na jižní stranu. Je řešena s odskoky jižního průčelí v úrovni každého podlaží. V urbanisticko-architektonické koncepci tak bylo využito svažité konfigurace terénu k terasovitému uspořádání hmoty objektu. Tato forma umožňuje vysoký užitný standard jednotlivých bytů s prostornými terasami, zároveň minimalizuje působení hmoty objektu v rovině uliční fronty. Důraz na bohatou vegetaci je koncipován i v parapetních žardiniérách na hranách teras. Uliční parter je doplněn vysázením vzrostlých stromů. V přízemí objektu jsou navrženy dvě garáže s poloautomatickým parkovacím systémem. Návrh stavby a předchozí stupně projektové dokumentace zpracoval Akad.Arch. Polony a Ing. Arch. Šejvl.

Pražská silnice 2115/23A, 360 01 Karlovy Vary

ALGON PLUS a.s. - PROVOZ CHEB

novostavba

Dokumentace pro provádění stavby

2008 / stavba realizována

82 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Akad. Arch. Antonín Polony, Ing. Arch. Jiří Šejvl