Holoubek Protect a.s. Pardubice

Dominantní pozici zaujímá dvoupatrová administrativní budova umístěná nejblíže vstupu do areálu s dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Centrum výrazu budovy je akcentováno na vstupní rohovou část zvýrazněnou prosklenými stěnami a mohutnou horizontální stříškou. Odrazné pozadí nad nápisem je tvořeno do oblouku osazenými a nakloněnými skleněnými deskami s tónovaným sklem. Celý objekt administrativy má zastínit halový objekt mohutného objemu. Účinku je dosaženo strohostí, jednoduchostí a čistým tvarem hmoty s čtvercovými okenními otvory v kontrastu s barevnými dynamickými halami v pozadí. Dynamický vzhled fasád hal ve tvaru ořezaných válců byl zvolen z důvodu záměrného narušení strohosti objektů halového charakteru. Optického účinku je dosaženo pouhou volbou různých stínů jednoho barevného tónu na rovnou svislou plochu kladených fasádních panelů. Autor architektonického návrhu: Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba.

Průmyslová 382, Pardubice

Holoubek Protect a.s.

KVARYOD spol. s.r.o.

Novostavba

Studie

2013 / stavba nerealizována

200 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

Porticus s.r.o. - Ing Bohumil Kuba