Výtopna, Mariánské Lázně

Jedná se o stávající objekt uhelné kotelny s parními kotli v hale, která je typickým produktem výstavby 70. let minulého století - ocelová konstrukce s opláštěním z drátoskla. Prostor  původní kotelny je určen pro přestavbu na spalovnu  biomasy s umístěním nového parního kotle a parní turbíny  pro výrobu elektrické energie. Z původního architektonického výrazu zůstane zachována severozápadní fasáda z části překrytá novým opláštěním v prostoru elektrorozvodny. Původní prosklená fasáda zde bude ponechána a využita jako výfuková plocha pro případ výbuchu. Severovýchodní a jihovýchodní fasáda bude nově opláštěná kazetovými sendvičovými stěnami s povrchovou úpravou trapézovými plechy s vertikální profilací. Jihozápadní nadezdívka nad zděnou přístavbou transformovny zůstává zděná stávající.
V blízkosti výtopny bude proveden nový zásobník paliva pro skladování dovezené dřevní štěpky, následně  dopravované pomocí pásových dopravníků do kotle v budově kotelny k transformaci energetického potenciálu paliva do energie. Konstrukce zásobníku - ocelová konstrukce na železobetonovém základu.

 

Nádražní náměstí 294, 353 01 , Mariánské Lázně

DALKIA - Mariánské Lázně

BAUSTAV a.s.

Rekonstrukce

Dokumentace ve všech stupních

2013 / stavba realizována

26,1 mil. Kč (bez technologické části)

Ing. Miroslav Harzer

Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba