IMOTEX Bohemia, Kraslice

Firma IMOTEX Bohemia s.r.o. zakoupila objekt výrobní čtyřpodlažní haly bývalé Krajky. Záměrem investora bylo vybavit prostory zařízením pro šití a vyšívání textilních výrobků, administrativním zázemím pro řízení a vedení firmy a sociálním zázemím pro zaměstnance. Staveniště tvoří stávající čtyřpodlažní objekt bývalé Krajky. Rekonstrukce se vztahuje pouze na vlastní objekt a krátké přípojky inženýrských sítí, které si vynutil současný stav přípojek - nárůst kapacit a skutečnost, že na přípojky plynu, vody i kanalizace je napojeno několik dalších odběratelů, kteří své připojení realizovali v době, kdy v objektu sídlila Krajka.

Návrh provozního řešení zohledňuje návaznost prostorů na přístup z veřejných prostranství a odpovídá i původnímu využití. Je rozvrženo do tří kategorií:

-   Administrativní a sociální část ve 2.NP s přístupem z ulice Smetanova.

-   Výrobní část 1.NP - vybavení rozměrnými vyšívacími automaty, 3. NP dílna pro ručně ovládané šicí stroje a automaty.  

-   Rezerva 4. NP - zatím bez využití.

Bedřicha Smetany 30, Kraslice

IMOTEX BOHEMIA s.r.o.

Rekonstrukce

Dokumentace ke stavebnímu řízení a realizační úrovni

2003 / stavba realizována

9,5 mil. Kč

Ing. Jiří Zapletal