Bytové domy, K.Vary - Tuhnice

Primární funkcí souboru staveb je sedm bytových domů ve 3 typech o 4, 5 a 6 NP s celkovým počtem 270 bytových jednotek. Objekty jsou řešeny s požadavky na komfortní bydlení. Návrh předpokládá soudobé architektonické řešení, které se bude vyznačovat ustupujícími podlažími s terasami ve 4., 5.a 6.NP, hliníkovými lamelovými obklady, plochými střechami a architektonickými doplňky střešních teras v podobě hliníkových slunolamů. Fasády jsou rytmizovány vertikálními prvky a zábradlím balkonů a teras. Je navrhováno vícebarevné řešení fasád ve světlých tonech. Okna jsou v obdélníkovém tvaru bez členění.

Parkování osobních automobilů je navrženo z části v nejnižším podlaží bytového domu formou řadových garáží a zčásti formou vnějších parkovacích stání.

Součástí výstavby je vybudování nových inženýrských sítí, komunikací, chodníků a sadových úprav v celém areálu.

, Karlovy Vary

Nové Tuhnice s.r.o.

Novostavba

Dokumentace pro stavební povolení

2015 / nerealizováno

491 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček