Rodinný dům, Velký Rybník

RD je navržen jako jedno až dvoupodlažní nepodsklepený objekt bez využitelného podkroví. Dvoupodlažní část objektu, kde jsou umístěny místnosti pro oddech a přípravu jídel je orientována západním a jižním směrem odkud nesměřují žádné podstatné průhledy. Nejdůležitější pohled uliční východním směrem je řešen s postupnou hmotovou gradací přístavbou garáže se střešní terasou a zimní zahradou k dvoupodlažní části objektu. Ke zklidnění a k vytvoření intimního prostředí dochází v klidové části pozemku oddělené od průhledu z ulice přístavbou obývacího pokoje z východní strany a přístavbou jídelny k dvoupodlažní části z jižní strany s krytou zastřešenou terasou orientovanou otevřeným severovýchodním směrem. Celý objekt má jednotnou kompozici s charakteristickým znakem zvýrazněných obloukových nadpraží s důrazem na uliční vstupní část do objektu s přístavbou garáže se střešní terasou lemovanou balustrádovým zábradlím. Zastřešení objektu je provedeno sedlovými a pultovými střechami. Pomocí kamenných desek se jako mozaika vyskládají soklové, patrové a okapní římsy, klenáky nad obloukovým nadpražím s vrcholovým zdobným klenákem. 

p.p.č. 2665/6, Velký Rybník

Alnasser Abdullah Mohammed, Hamad AL.Gasser s.t., č.b. 29, Rijád

Fa. Haberzettl

Novostavba

Územní řízení a stavební povolení

2013 / nerealizováno

7,2 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba