Celní úřad, K.Vary

Rekonstrukce areálu Celního úřadu v Karlových Varech zahrnuje dvě haly, novou administrativní budovu, úpravu sítí a  zpevněných ploch. Kontrolní hala je jednolodní s ocelovou rámovou konstrukcí, vyzdívaným pláštěm, sedlovou střechou a zděnou podélnou přístavbu skladů s pultovou střechou. Na části půdorysu haly bude provedena vestavba 1. patra a schodiště pro vznik kanceláří se zázemím. Do přístavby bude umístěna nová výměníková stanice. Objekt i střecha budou zatepleny. Skladová hala  je jednolodní s ocelovou nosnou konstrukcí, zděnou podezdívkou, lehkým opláštěním, sedlovou střechou a nižším podélným zděným přístavkem archivu s pultovou střechou. Střecha i stěny budou nově opláštěny trapézovým plechem a zděný přístavek bude zateplen. Provozně administrativní objekt bude vybudován z původní výměníkové stanice. Objekt je jednopodlažní zděný se sedlovou střechou částečně zapuštěný pod terén.  Tato snížená část bude zastropena a vznikne tak 1.np pro kanceláře výškově navazující na vyšší nepodsklepenou část půdorysu. V nepodsklepeném 1.NP bude vybudováno nové sociální zařízení pro administrativu . 1.NP (administrativa) bude propojeno s 1.PP (sklady, garáž) vnitřním schodištěm. Objekt i střecha budou zatepleny.

Dubová ulice, Bohatice, Karlovy Vary

ČR-GŘ cel

Rekonstrukce

Územní řízení až prováděcí dokumentace

2013 / stavba zatím nerealizována

Náklady nelze uvést z důvodu připravovaného výběrového řízení na dod. stavby

Ing. Michal Odvody