Opera Palace, K.Vary

Důvodem vypracování dokumentace změny stavby před dokončením jsou dispoziční úpravy. Dispoziční řešení je upraveno dle požadavků stavebníka a to zejména s ohledem na stoupající nároky klientů ubytovacích zařízení. Návrh v zásadě respektuje základní funkční rozdělení jednotlivých podlažních ploch podle původní projektové dokumentace. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých provozních, hygienických a dispozičních vazeb a dispozice vyhovovala současným požadavkům na velikost a vzájemné propojení jednotlivých místností a provozů. Původní atrium v novodobé přístavbě je předěleno novými stropními konstrukcemi v úrovni nad 2.NP, 3.NP a 4.NP.

Změna stavby před dokončením zachovává navrhované architektonické, výtvarné i materiálové řešení exteriéru budovy v podobě navržené v původní projektové dokumentaci.

Primární funkcí stavby je poskytování krátkodobého ubytování. Kromě ubytovacích a stravovacích služeb bude objekt Opera Palace ve svých prostorech poskytovat klientům rovněž léčebné procedury a terapie včetně vodoléčby termální vodou.  Pro odpočinek hostů bude k dispozici rovněž relaxační bazén, wellness a fitness. Standard ubytovací části lázeňského sanatoria je zařazen podle klasifikace hotelových zařízení do kategorie ****+.

Nová Louka 3, Karlovy Vary

CHIMINVEST s.r.o.

Rekonstrukce

Změna stavby před dokončením

2014 / ve výstavbě

233 mil. Kč

Ing. Michal Odvody

Ing. arch. Břetislav Kubíček, arch. Hájek