Areál Rolava, K.Vary

Areál Rolava v současné době slouží pro sportovní a společenské vyžití občanů Karlových Varů. Jedná se o přírodní koupaliště s rozsáhlými zatravněnými pozemky. Stávající technický stav areálu, především jeho zázemí a sociální zařízení je nedostačující, proto je nutná jeho modernizace. Stávající in-line dráha bude rozšířena o cca 1m v celé délce (mimo propustků), nová trasa šířky 4,5m. Varianta řešení výškově odděluje hlavní vstup a in-line dráhu, kde dráha je navržena dále od vstupu, je v násypu a komunikace do areálu je v zářezu. S tím související je modernizace stávajících inženýrských sítí a výstavba nových, včetně příprav přípojek pro další zamýšlené stavby - objekt záchranářů, WC muži-ženy, převlékací boxy, technické zázemí areálu, venkovní veřejné sprchy, pítka, šatní skříňky na plážích, zastřešení plochy pro výuku in-line bruslení, volejbalový kurt, plocha pro výuku in-line bruslení, horolezecká stěna, oplocení atd.

Areál Rolava, Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary

Rekonstrukce

Dokumentace pro stavební povolení

2008 / realizováno

49,5 mil. Kč

Ing. Jiří Zapletal

Porticus s.r.o. – Ing. Petr Bursík