Hala lakovny a balírny, Toužim

Dokumentace byla vypracována v  potřebné podrobnosti pro podání předběžné žádosti o dotace dotačního programu brownfield.

Stávající objekt skladové haly v návaznosti na výrobní halu bude demontován. Uvolněný pozemek bude využit pro výstavbu nové haly – lakovny.

Z architektonického hlediska nahradí zchátralý objekt skladové expediční haly moderní výrobní hala lakovny vystavěná v technických parametrech současně platných požadavků na výstavbu výrobních objektů.

Do výrazu haly lakovny se odrazí funkční provázanost se stávajícím objektem výrobní haly otevřeným zastřešeným spojovacím koridorem společně s otevřenou zastřešenou expediční rampou. Prostor haly bude ohraničen lehkým sendvičovým opláštěním v rytmizujícím barevném charakteru s okenními otvory v pásovém provedení v horní třetině výšky stěn.

Hala lakovny bude dispozičně rozdělena do funkčních celků:

-       Lakovna

-       Balírna

-       Expedice

-       Patrová vestavba sociálního vybavení  

p.č. st. 637, Toužim

Rekonstrukce

2015

Ing. Bohumil Kuba