LS Kriváň, K.Vary

Předmětem dokumentace je doplnění systému poskytovaných služeb lázeňského sanatoria hotelu Kriváň nástavbami a vestavbami do dvorního traktu o bowling s kulečníkem, vinárnu, knihovnu s internetem, bazénové terapie, rozšíření nabídky balneologických léčebných procedur, rozšíření oddělení lékařů, přemístění kanceláří administrativních prostorů a rekonstrukce stávající nevyhovující toalety pacientů a lékařů. S tím souvisí i zabezpečení technickým zázemím - strojovnami vzduchotechnických jednotek, náhradním zdrojem, stáním tlakového zásobníku a venkovním nákladním výtahem do poklopu.

Z architektonického hlediska se hmoty přístaveb ve dvorním traktu prostřednictvím stěnových konstrukcí neuplatní. Dvůr je z jedné strany sevřen skalním masivem a z druhé strany dvorním průčelím stávajícího objektu. Včlenění do stávajícího prostředí bude přirozené a nenápadné s potlačením nárůstu hmoty.

Dvorní nástavby a vestavby neovlivní vnější vzhled objektu. Zastavěním dvora dojde k pohledovému zklidnění a zkvalitnění nadhledů z oken pokojů situovaných do dvorního traktu na jižní stranu do svahu stávajícího skalního masivu. Prostřednictvím umělých zelených střech dvorní zástavby dojde ke zvednutí vertikálních ploch dvorního traktu a tím i ke zjemnění zářezu do ozeleněného skalního svahu. K přirozenému začlenění do prostředí opěrných zdí a skalního porostu pomůže provedení střech s povrchem umělého trávníku. 

Sadová 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Karlovy Vary

Bohemia - lázně a.s.

Rekonstrukce

Dokumentace ve všech stupních

2006 / 2011

94 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba