Ski & Golf resort, Boží Dar

Stavba je navržena jako moderní obslužný objekt pro sportovní aktivity a tomu odpovídá dynamické pojetí fasády a její nepravidelný rytmus. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Stavba je přirozeně otevřena do svahu, tedy do prostoru sportovních aktivit a naopak směrem k silničnímu obchvatu Božího Daru  je uzavřená. Objem stavby je ze SZ, SV a JZ plasticky členěn ochozy (pavlačemi) a z JV velkými prosklenými plochami. Koncepce barevného řešení vychází z charakteristických barev místní louky – zelená, hnědá a fialová.

č.p. 25, 362 62 Boží Dar

Město Boží Dar

Sdružení Krušné hory - západ

Novostavba

Studie

2012 / stavba zatím nerealizována

12,5 mil. Kč

Ing. Michal Odvody

Porticus - Ing. Michal Odovody