MŠ, K.Vary - Sedlec

Zpracováváme dokumentaci zateplovaní objektů. Před návrhem probíhá prohlídka objektu. Do návrhu se zohlední požadavky klienta. Pokud neexistuje dostatečná projektová dokumentace, provádíme zaměření stávajícího stavu objektu a následnou digitalizaci. Poté je proveden návrh zateplení se všemi potřebnými výpočty. Součástí dokumentace jsou detaily provedení zateplení.

Sedlec 5, Karlovy Vary

Rekonstrukce

Porticus s.r.o.