SWISS - FORM, Výrobní závod Nová Role - I. etapa

Navrhovaná stavba je jednoduchou kompozicí dvou hlavních hmot navazujících centrálně na sebe v přímém kontaktu. Čelo tvoří administrativně správní budova, která je vyšší, než budova výrobní haly. Hala bude užívána pro výrobu a provozní skladování. Výrobní program společnosti Swissform je zaměřen na výrobu malých plechových dílů.

p. p. č. 1109/1, 1110/1, 1110/29 v k.ú. Nová Role, 362 25 Nová Role

SWISS-FORM a.s.

novostavba

dokumentace ve všech stupních

2017/2018

268 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Ing. arch. Martínek