LS Bristol - dostavba, K. Vary

Předmětem projektu byla novostavba objektu s bowlingovou halou se třemi dráhami umístěnou v 1. podlaží a s hotelovými pokoji se zázemím umístěnými ve 2. a 3. podlaží. Ubytovací kapacita hotelu byla navýšena o 24 lůžek. Nový objekt byl osazen do severozápadní části areálu lázeňského sanatoria Bristol, která je ukončena strmým svahem, na jehož okraji je stávající kamenná opěrná zeď. Svažitost terénu byla využita k půdorysným odskokům hmoty objektu, které pak vytvořily plochy vhodné pro umístění teras navazujících na ubytovací části objektu a umožňujících výhled na lázeňskou část města. V místě průhledu od Sadové ulice - Židovského pomníku je hmota objektu prolomena směrem do svahu tak, aby dominanta lázeňského domu Bristol Palace byla co nejvíce odkryta. Horizontálně je  hmota stavby ukončena plochou zelenou střechou.

Zámecký vrch 918/34, 360 01 Karlovy Vary

Promtech s.r.o.

Novostavba

Dokumentace ve všech stupních

2007 / stavba realizována

55,8 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Porticus - Ing. Petr Bursík