Bytový dům Drahovice, Krokova ul. - K.Vary

Krokova 649/30, 360 01 Karlovy Vary

145 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Akad. Arch. Antonín Polony, Ing. Arch. Jiří Šejvl