Bytový dům, ul. Na Vyhlídce - K.Vary

Na Vyhlídce 6-10, 360 01 Karlovy Vary

106 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Akad. Arch. Antonín Polony, Ing. Arch. Jiří Šejvl