Dostavba Jedličkova ústavu a škol - Praha 4

Na Topolce 1713/1A, 140 00 Praha 4

130 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Akad. Arch. Jiří Lasovský