Bytové domy, K.Vary - Tuhnice

, Karlovy Vary

491 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček