SWISS - FORM, завод-изготовитель Nová Role - I. этап

p. p. č. 1109/1, 1110/1, 1110/29 v k.ú. Nová Role, 362 25 Nová Role

268 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Ing. arch. Martínek