Projektový ateliér Porticus

Ateliér Porticus je projektovou inženýrskou organizací založenou již v roce 2001. Pracovníci atelieru se podíleli na řadě náročných, dnes již realizovaných staveb a projektů. O vysoké odbornosti, kvalitě práce a zodpovědnosti týmu ateliéru se přesvědčila řada investorů i stavebníků.

Projektování

Návrh stavby, architektonické studie, vizualizace, fotomontáže, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení vč. dokumentace provádění stavby

stamp-solid.svg

Inženýrská činnost

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

eye.svg

Autorský dozor

Kontrola souladu stavby s platnou dokumentací, aktivní účast na jednáních při realizaci stavby, kontrola dodavatelské dokumentace stavby, posuzování změn vyvolaných klientem.

Občanské stavby

Komplexní projektové práce pro všechny druhy pozemních staveb. Hotely, lázeňské domy, administrativní budovy, stavby pro obchod a společné stravování, budovy pro zdravotní péči, školy, sportovní stavby, budovy pro vědu, kulturu a osvětu, stavby pro bydlení a bytové domy.

VÍCE INFORMACÍ

Becherplatz.jpg

FP1R2835.jpg

Průmyslové stavby

Komplexní projektové práce pro všechny druhy pozemních staveb v oblasti průmyslu. Především jsou to budovy pro výrobu a služby, skladové haly a technologické objekty.

VÍCE INFORMACÍ

Kdo jsou naši partneři?

Více informací