Pro naše klienty jsme již projekčně připravili záměry za více než 4.500.000.000,- Kč.

Projektový ateliér Porticus s.r.o. Karlovy Vary

Ateliér PORTICUS s.r.o. se sídlem v Karlových Varech je projektovou a inženýrskou organizací, která byla založena v lednu roku 2001.

Od jejího založení se pracovníci atelieru podíleli na řadě náročných, dnes již realizovaných staveb a projektů. Jejich odbornost a zkušenosti vytvářejí předpoklady pro zodpovědné a kvalitní řešení i těch nejnáročnějších projekčních úkolů, o čemž se již přesvědčila řada investorů a stavebníků.

Nabízíme:

Komplexní projektové práce pro všechny druhy pozemních staveb

  • občanské stavby - hotely, lázeňské domy, administrativní budovy, stavby pro obchod a společné stravování, budovy pro zdravotní péči, školy, sportovní stavby, budovy pro vědu, kulturu a osvětu
  • stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy
  • průmyslové stavby - budovy pro výrobu a služby, skladové haly, zemědělské stavby, technologické objekty

   Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:

  • návrh stavby, architektonické studie, vizualizace, fotomontáže
  • dokumentace k územnímu řízení
  • dokumentace ke stavebnímu řízení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • projekty interiérů
  • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
Autorský dozor v průběhu realizace stavby
Zajištění potřebných podkladů a průzkumů ve fázi přípravy staveb
Vypracování podkladů pro nabídku dodavatele - položkové výkazy výměr apod.
Poradenské služby v oboru pozemních staveb

Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme Vám mnoho úspěchů.

Ing. Miroslav Harzer
Ing. Michal Odvody
jednatelé společnosti