Byt. dům, K.Vary - Na Vyhlídce

Stavební parcela je umístěna v příkrém svahu vymezeném v horní části stávající kamennou opěrnou stěnou stojící podél ulice na Vyhlídce a v dolní části stezkou Jeana de Carro. Svažitý pozemek je upraven terasami se zelení. Bytový dům je sedmipodlažní s 12 byty a je navržen jako solitérní objekt, jehož tvar je členěn půdorysným zalomením do plastického celku. Širší část stavby je obrácena k ulici Na Vyhlídce a objem je postupně redukován ke straně lázeňského údolí. Hlavní průčelí, obrácené na jihozápadní slunnou stranu nad údolí řeky teplé, je členěno rohovými balkóny a nárožními motivy francouzských oken v ustupujících částech stavby. Středem průčelí prochází jednotící plocha fasády obložená pásy z předzvětralého plechu zelené lišejníkové barvy. Tato plocha je členěna klidným rytmem okenních otvorů a je ukončena při střešní hraně stavby římsovou konzolou. Návrh stavby: Akad. Arch. Antonín Polony a Ing. Arch. Jiří Šejvl.

Na Vyhlídce 6-10, 360 01 Karlovy Vary

ČERUS, spol. s r.o.

BAUSTAV a.s.

Novostavba

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

2009 / ve výstavbě

106 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Akad. Arch. Antonín Polony, Ing. Arch. Jiří Šejvl