Výrobna vřídelní soli, K.Vary

Účelem stavby je vybudování jednopodlažní výrobní haly pro produkci vřídelní soli (jižní část stavby) a dvoupodlažní sociálně administrativní části objektu (severní část stavby). V 1.NP severní části je navrženo zázemí pro zaměstnance a ve 2.NP jsou situovány kancelářské prostory pro administrativu společnosti. Celý objekt je koncipován jako firemní sídlo s odpovídající reprezentativní úrovní. Architektonický výraz je kombinací moderního pojetí s prvky stávající zástavby. Stávající zástavbu charakterizuje jednopodlažní výrobní hala.

Na Výhledě 886/3a, 360 17 Karlovy Vary

Vřídelní sůl s.r.o.

Novostavba

Dokumentace ve všech stupních

2012 / stavba realizována

15 mil. Kč

Ing. Michal Odvody

Porticus - Ing. Bohumil Kuba