Zámecká věž, K.Vary

Stavba je kulturní památkou a nachází se nejen v památkové zóně, ale i v ochranném pásmu 1.A stupně vnitřního lázeňského území a ložisek slatin a rašeliny. Realizace těchto prací probíhala za konzultace se zástupci NPÚ. Stavba byla prováděna za účelem obnovení provozu výtahu na terasu zámecké věže s přihlédnutím k jednoduššímu přístupu i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba „výtahové šachty“ se nachází přímo v centru K. Varů v Lázeňské ulici a je součástí komplexu Dřevěné kolonády a Zámecké věže.  

Ocenění: 
Soutěž: "Stavba karlovarského kraje 2007"

Zámecký vrch 431/2, Karlovy Vary, Karlovy Vary

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

rekonstrukce

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

2007 / stavba realizována

11,4 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

-