Firemní sídlo, K.Vary - Otovice

Stavba zahrnuje přestavbu a přístavbu stávajícího rodinného domu na administrativní sídlo včetně parkovacích stání, zpevněných ploch, oplocení a připojení na inženýrské sítě. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. Stavba se objemově skládá z jednoduchých obdélníkových tvarů. Vstup do objektu je z východu z prostoru parkoviště. Další vstup je orientován na jižní stranu přímo do prostoru schodiště vystupujícího před rovinu čísti západní fasády. Jednotlivé vstupy zvýrazňují skleněné markýzy na ocelových táhlech. Objekt je svým charakterem pojednán jako jednoduchý a účelný a je výrazně „rozbit“ zábradlím balkonů a skleněnými deskami předsazenými před francouzská okna. 

K Panelárně 140, Karlovy Vary - Otovice

Krak-Chem

Rekonstrukce

2007 / stavba realizována

8 mil. Kč

Ing. Michal Odvody

Porticus - Ing. Petr Bursík