LÚ Mercur, Mariánské Lázně

Přístavbou rehabilitačního bazénu se zkvalitnily preventivní a rehabilitační pobyty hostů Lázeňského ústavu Mercur. Přístavba bazénu je jednopodlažní s podsklepením a plochou střechou. Ústřední část stavby je rehabilitační bazén o rozměrech 4,5 x 9 m.  Architektonické řešení je přizpůsobeno výrazovým prostředkům stávající okolní zástavby. Stavba působí jako zděné oplocení pozemků náležejících k dominujícím stávajícím objektům. V 1.PP  sloužícím jako technické zázemí pro celý objekt je umístěna místnost bazénové technologie, sklad a strojovna pro topení, měření a regulaci.

Masarykova 25/3, Mariánské Lázně

LLÚ MV Praha

přístavba

2002 / stavba realizována

12 mil. Kč

Ing. Jiří Zapletal

Porticus s.r.o. - Ing. Jiří Zapletal