Vila Petřín, K.Vary

Rodinná vila je umístěna ve středu městské památkové zóny města Karlovy Vary. Stávající objekt byl vystavěn přibližně na přelomu devatenáctého a dvacátého století jako samostatně stojící obytný objekt s 1PP a 3 NP, mansardovým podkrovím a půdou. Stavební pozemek se terasovitě snižuje o výšku 2 podlaží objektu. Stavba je přístupná z  ulice Petřín lávkou do vstupního  2.NP. Bude provedena  přístavba a nástavba - objekt je na západní straně rozšířen o třípodlažní přístavbu s terasou (od úrovně 1.PP po úroveň 2.NP). Na severní straně je objekt rozšířen o dvoupodlažní přístavbu (od úrovně 1.NP po úroveň 2.NP – zde je situovaná garáž) a na severní a jižní straně o jednopodlažní nástavbu (od úrovně 2.NP po úroveň 3.NP). Navržena je i podstatná vnitřní úprava, která má za cíl změnu polohy vnitřního schodiště a doplnění o osobní výtah. Ostatní vnitřní stavební úpravy souvisejí se změnou užívání jednotlivých místností. Stávající exteriérová štuková výzdoba bude kompletně obnovena a zrekonstruována. Tvar střešního pláště včetně nosné konstrukce je upraven a to návratem tvaru střešního pláště a nosné konstrukce k původnímu koncepčnímu osovému řešení. Nová krytina bude tvrdá pálená taška se zvládnutými detaily z měděného plechu.

Petřín 1165/3, Karlovy Vary

Ray Company a.s., Kolmá 661/19, 360 01 K. Vary

Baustav a.s.

Rekonstrukce

Územní řízení až prováděcí dokumentace

2012 / realizováno

44 mil. Kč

Ing. Michal Odvody

DL Studio – Ing. arch. Tomáš Hrubý