Oprava střechy divadla, K.Vary

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy střešní krytiny, skladby a prvků střešního pláště historické budovy Karlovarského městského divadla. Na stávající střeše dochází k loupání a odpadávání břidličné krytiny. V důsledku výluh z břidličné krytiny dochází i k degradaci plechové krytiny a klempířských prvků.

Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1995 – 1999 a její součástí byla i rekonstrukce střešního pláště.

K úpravě dojde ve změně tl. střešního pláště nad provazištěm, které je prostorově součástí interiéru nad jevištěm. Provaziště omezuje možnost plného provětrání půdního prostoru a vytváří tlak vodních par na střešní souvrství ukončené plechovou krytinou. Nad provazištěm bude provedena změna odvětrání střešní konstrukce zapracováním dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou mezerou těsně pod střešní krytinou. Tloušťka střešního pláště se zvětší o 90 mm. Nasávací otvory budou těsně pod okapem a odváděcí otvory budou provedeny větracím kanálkem ve vrcholu valbové střechy. Větrací kanálek bude proveden jako podstavec stávajícího zdobného hřebenového zábradlí. Detail okraje střechy bude upraven tak, aby byl zachován stávající subtilní charakter ostrého zakončení okapem.

Nad okapem byl osazen sněhový zachytávač ve výtvarném motivu hřebenového zábradlí viz pohledy. Tento výtvarný prvek v jiné tvarové podobě je použit o patro níže nad okrajem zastřešení nad hledištěm a doplňuje tak nejvyšší věžový útvar o výtvarný doplněk charakteristický pro celý objekt.

Další zjištěné závady se týkají římsových žlabů a dveří na terasy. Plech římsových žlabů je značně degradován tekoucí rzí z břidličné krytiny. Plechové nadřímsové žlaby nemohou zajistit nepropustnost proti tlakové vodě. Proto budou upraveny na materiálovou bázi povlakové krytiny.

Stávající řešení včetně nově navrženého bude doplněno odvětráním všech střešních skladeb.

Divadelní náměstí 21, Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary

Rekonstrukce

Dokumentace pro provádění stavby

2013 / stavba realizována 2018

10,6 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba