Rezidenční bytový areál, K. Vary - Tyršova

Jedná se o bytový dům vilového typu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím s celkovým počtem 17 bytů, který je nad úrovní 1.PP rozdělen do dvou samostatných hmot – obytných sekcí (SO-02a na SZ straně a SO-02b na JV straně). Hlavní vstupy do budovy a vjezdy do garáží jsou v úrovni 1.PP z jihozápadní strany z nově navrhované obslužné komunikace, která je jedním sjezdem napojena na ulici Tyršovu a druhým sjezdem na obslužnou komunikaci zhotovenou v rámci 1. etapy výstavby rezidenčního bytového areálu. V 1.PP je uprostřed dispozice umístěna hromadná garáž s 18 parkovacími stáními. V nástupním podlaží (1.PP) jsou umístěna rovněž dvě halová zádveří (pro každou bytovou sekci zvlášť), ze kterých je přístup do schodišťových prostorů s výtahem s prosklenou výtahovou šachtou. V 1.PP jsou dále situovány sklepy, chodby, společné prostory a technická zařízení budovy. V 1. až 3.NP objektu SO-02a (SZ sekce) jsou v každém podlaží umístěny 2 byty standardu 2+KK a 1 byt standardu 3+KK, všechny mají k dispozici přístup na balkóny nebo terasy. V 1. až 3. NP objektu SO-02b (JV sekce) je v každém podlaží umístěn 1 byt standardu 3+KK a jeden byt standardu 4+KK, rovněž tyto byty jsou doplněny několika balkóny a terasami. Ve 4. NP objektu SO-02a (SZ sekce) je umístěn 1 byt standardu 5+KK, ve 4. NP objektu SO-02b (JV sekce) je umístěn rovněž byt standardu 5+KK. Budoucí uživatelé obou těchto bytů budou mít rovněž k dispozici plochou nadstandardní terasy a balkóny.

Jindřicha Konečného 2122/2, Karlovy Vary

Rezidence Tyršova a.s.

ARCH 99 s.r.o.

Novostavba

Dokumentace pro provádění stavby

2012 / ve výstavbě

62,8 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

ARCH 99 s.r.o. - Ing. arch. Danda