OC Hypernova, K.Vary

Stavba vytváří v daném území nadspádové obchodní centrum s prodejní plochou 4500 m2 pro nejširší sortiment zboží včetně pasáže s doplňkovým prodejem koncesionářů. Prodejní plochy a plochy technického zázemí jsou propojeny komunikační vertikálou. Ta také umožňuje napojení na volný průchod pěších lávkou z nábřeží Ohře přes komunikační průtah Karlovými Vary I. /6 a dále po střeše obchodního centra až do Šmeralovy ulice. Na vlastní objekt navazuje na západní straně parkoviště pro 358 osobních vozů a na východní straně parkoviště pro 78 osobních vozů s příjezdem ze silnice I./6.

Dolní Kamenná 1016/5, 360 05 Karlovy Vary

České vodní elektrárny s.r.o.

Novostavba

Dokumentace pro provádění stavby

2001 / stavba realizována

132 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

Agroprojekt Brno, Ing. Arch. Fedr, Ing. Arch. Holčíková, Porticus - Ing. Bohumil Kuba