Admin_budova_UNN3_03.jpg

Administrativní budova

Lokalita Praha 3
Stavebník PROSPEC s.r.o
Stupeň PD Dokumentace pro provádění stavby
Cena  50 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh IBA s.r.o.
Dipl. Arch. Ian Bryan

Popis

V 1.NP administrativní budovy je umístěna vstupní hala, společné prostory (jednací místnosti, kuřárna, sklady apod.) a provozní místnosti (plynová kotelna, trafostanice, rozvodny). Ve 2. - 5. NP jsou umístěny kancelářské prostory. Vzduchotechnické a chladící jednotky jsou osazeny na střeše budovy. Celková užitková plocha objektu je 2657 m2. Konstrukce objektu vychází z potřeb kancelářského provozu. Nosný systém tvoří monolitický železobetonový skelet s nestejnou hloubkou traktů s podélným modulem 6 m a s lehkým obvodovým pláštěm. Obvodový nenosný plášť je vyzdívaný z cihelných bloků. Čisté jednoduché linie moderní architektury objektu OFFICE II jsou podřízeny dominantnímu působení vedlejšího objektu UNN3.

Zdroj dynamické sekce: » Admin budova UNN3 (Fotogalerie)