Admin_budova_03.jpg

Admin. budova UNN3

Lokalita Praha 3
Stavebník PROSPEC s.r.o
Stupeň PD Dokumentace pro provádění stavby
Cena  94 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh IBA s.r.o.
Dipl. Arch. Ian Bryan

Popis

V 1.NP administrativní budovy je umístěna vstupní hala a část technického zázemí (hala pro servery, kotelna a trafostanice). Ve 2.NP - 6.NP jsou prostory využívané pro administrativní účely. V 7.NP je umístěna strojovna klimatizace a v suterénu jsou soustředěny technologie VZT, dieselagregáty a skladové prostory. Celková užitková plocha objektu je 6672 m2. V centrálním komunikačním jádru, jehož nosnou konstrukci tvoří železobetonové monolitické stěny a stropní desky, jsou umístěny výtahy, schodiště a toalety. Nosný systém tvoří dvoulodní monolitický železobetonový skelet s nestejnou hloubkou traktů s podélným modulem 6 m a s lehkým obvodovým pláštěm. Konstrukční výška přízemí je 3,10 m, ostatní podlaží po 3,75 m. Celková výška budovy je 22,145 m. Objekt tvoří jednu ucelenou hmotu členěnou horizontálně zapuštěním 1.NP a 6.NP.

Zdroj dynamické sekce: » Admin budova (Fotogalerie)