Holoubek_03.jpg

Holoubek Protect a.s.

Lokalita Pardubice
Stavebník Holoubek Protect a.s. KVARYOD spol. s.r.o.
Stupeň PD studie
Rozpočtové náklady  200 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu  Ing. Bohumil Kuba
Architektonický návrh Porticus s.r.o.
Ing. Bohumil Kuba

Popis

Dominantní pozici zaujímá dvoupatrová administrativní budova umístěná nejblíže vstupu do areálu s dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Centrum výrazu budovy je akcentováno na vstupní rohovou část zvýrazněnou prosklenými stěnami a mohutnou horizontální stříškou vytvářející závětří. Odrazné pozadí nad nápisem vytváří do oblouku osázené a nakloněné skleněné desky s tónovaným sklem. Celý objekt administrativy má zastínit halový objekt mohutného objemu. Účinku je dosaženo strohostí, jednoduchostí a čistým tvarem hmoty s čtvercovým tvarem okenních otvorů kontrastující proti barevnému protipólu rytmického dynamického pozadí hal. Optického účinku je dosaženo pouhou volbou různých stínů jednoho barevného tónu na rovnou svislou plochu kladených fasádních panelů.

Zdroj dynamické sekce: » Holoubek Pardubice (Fotogalerie)