nem_v12_0006-náhled.jpg

Bytové domy Tuhnice

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník Nové Tuhnice s.r.o.
Stupeň PD dokumentace pro stavební povolení
Cena  491 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh Ing. arch. Pavel Němeček
Ing. arch. Daniel Němeček

Popis

Obytný soubor je tvořen sedmi bytovými domy ve 3 typech o 4, 5 a 6-ti podlažích s celkovým počtem 270 bytových jednotek. Objekty jsou řešeny s požadavky na komfortní bydlení. Návrh předpokládá soudobé architektonické řešení, které se bude vyznačovat ustupujícími podlažími s terasami ve 4., 5. a 6.NP, hliníkovými lamelovými obklady, plochými střechami a architektonickými doplňky střešních teras v podobě hliníkových slunolamů. Fasády jsou rytmizovány vertikálními prvky a zábradlím balkonů a teras. Je navrhováno vícebarevné řešení fasád ve světlých tónech. Okna jsou v obdélníkovém tvaru bez členění. 

Parkování osobních automobilů je navrženo z části v nejnižším podlaží bytových domů formou řadových garáží a zčásti formou vnějších parkovacích stání. Součástí výstavby je vybudování nových inženýrských sítí, komunikací a sadových úprav v areálu. 

Zdroj dynamické sekce: » BD Tuhnice (Fotogalerie)