Bristol1.jpg

Hotel Bristol

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník PROMTECH s.r.o.
Stupeň PD dokumentace ve všech stupních
Cena  73,4 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh Porticus s.r.o.
Ing. Petr Bursík
Realizace 2006

Popis

Předmětem projektu byla novostavba třípodlažního objektu s bowlingovou halou se třemi drahami umístěnými v 1. podlaží a hotelovými pokoji se zázemím umístěnými ve 2. a 3. podlaží. Ubytovací kapacita hotelu tak byla navýšena o 24 lůžek. Nový objekt byl osazen do severozápadní části areálu lázeňského sanatoria Bristol, která je ukončena strmým svahem, na jehož okraji je stávající kamenná opěrná zeď. Svažitost terénu byla využita k půdorysným odskokům hmoty objektu, které pak vytvořily plochy vhodné pro umístění teras navazujících na ubytovací části objektu a umožňujících výhled na lázeňskou část města. V místě průhledu od Sadové ulice - Židovského pomníku je hmota objektu prolomena do svahu tak, aby dominanta lázeňského domu Bristol Palace byla odkryta. Horizontálně je hmota stavby ukončena plochou zelenou střechou.

Ocenění

Stavby Karlovarského kraje 2003 – nejlepší stavba Karlovarského kraje 2003

Zdroj dynamické sekce: » LD Bristol (Fotogalerie)