LS KRIVÁŇf 8039.jpg

Hotel Kriváň

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník Bohemia Lázně a.s.
Stupeň PD dokumentace ve všech stupních
Cena  94 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Bohumil Kuba
Architektonický návrh Porticus s.r.o.
Ing. Bohumil Kuba

Popis

Předmětem dokumentace je doplnění služeb lázeňského sanatoria Kriváň nástavbami a vestavbami do dvorního traktu o bowling, vinárnu, knihovnu, bazénové terapie, rozšíření balneologických procedur, rozšíření oddělení lékařů, přemístění kanceláří, rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a s tím související nová technická zázemí. Dvůr je z jedné strany sevřen skalním masivem a z druhé strany dvorním průčelím stávajícího objektu. Včlenění do stávajícího prostředí bude přirozené a s potlačením nárůstu hmoty. Dvorní nástavby a vestavby neovlivňují vnější vzhled objektu z ulice. Zastavěním dvora došlo ke zkvalitnění pohledů z oken v pokojích dvorního traktu situovaných do svahu skalního masivu. Prostřednictvím zelených střech dvorní zástavby došlo ke zvýšení vertikálních ploch dvorního traktu a tím i ke zjemnění zářezu do ozeleněného skalního svahu.

Zdroj dynamické sekce: » Hotel Krivan (Fotogalerie)