Jedlickuv_ustav_5.jpg

Jedličkův ústav

Lokalita Praha
Stavebník MHMP - OMI
Stupeň PD Dokumentace pro provádění stavby
Cena  130 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh Akad. arch. Jiří Lasovský

Popis

Předmětem PD byla II. etapa dostavby Jedličkova ústavu a škol pro tělesně postižené hlavního města Prahy. Jedná se o novostavbu rehabilitačního pavilonu a pavilonu nezávislého bydlení v ulici Na Topolce v Praze 4. Z architektonicko - urbanistického hlediska je prostorové umístění řešeno v kompozici doplnění uliční fronty ulice Na Topolce v proluce mezi stávající objekt ubytovny JÚŠ 1350/1 a stávající bytový dům 1346/3. 

Zdroj dynamické sekce: » Jedlickuv ustav (Fotogalerie)