Jsp1.jpg

JSP Plant

Lokalita Cheb
Stavebník JSP Intenational, s.r.o.
Stupeň PD studie
Rozpočtové náklady  150 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu  Ing. Martin Šafařík

Popis

Průmyslová hala na výrobu expandovaného polypropylenu je seskupením jedno i vícepodlažních výrobních hal, které jsou propojeny v jeden celek a jsou konstrukčně provázané. Na výrobní halu navazuje administrativní budova, která je dvoupodlažní. K hlavnímu výrobnímu monobloku jsou přistavěny různé technologické přístavky. Přístavky spolu s administrativní budovou a výrobním monoblokem tvoří jeden celek maximálních rozměrů 85,6 x 96,1 m o maximální výšce atiky 20,4 m. Objekty jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet s lehkým střešním a obvodovým pláštěm. V některých partiích je lehký obvodový plášť vyzděný. Výrobní prostor je členěn podle jednotlivých technologických postupů (sklady, výroba, řízení a kontrola, velín, laboratoř a kanceláře včetně zázemí.

Zdroj dynamické sekce: » JSP Plant (Fotogalerie)