K_Vary_Celnice_02.jpg

Areál celního úřadu

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník Generální ředitelství cel ČR
Stupeň PD dokumentace ve všech stupních
Cena  80 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Realizace 2013

Popis

Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou hal areálu Celního úřadu v Karlových Varech, úprava sítí a zpevněných ploch. Tyto objekty technického charakteru jsou nutné pro užívání areálu Celního úřadu. Stavebními úpravami došlo k jejich revitalizaci a modernizaci. Kontrolní hala je jednolodní s ocelovou rámovou konstrukcí, vyzdívaným pláštěm, sedlovou střechou a zděnou podélnou přístavbou skladů s pultovou střechou. Na části půdorysu haly byla provedena vestavba 1. patra a schodiště pro vznik kanceláří se zázemím. V přístavbě byla umístěna výměníková stanice. Objekt i střecha byly zatepleny. Skladová hala je jednolodní s ocelovou nosnou konstrukcí, zděnou podezdívkou, sedlovou střechou a nižším podélným zděným přístavkem archivu s pultovou střechou. Střecha i stěny byli opláštěny trapézovým poplastovaným plechem. Zděný přístavek byl zateplen. V rámci rekonstrukce byly provedeny nové parkovací plochy pro zaměstnance vně areálu Celního úřadu. Byly upraveny manipulační plochy pro kamiony a parkovacích plochy uvnitř areálu včetně inženýrských sítí. Dále bylo upraveno stávající oplocení areálu.

Zdroj dynamické sekce: » Celnice (Fotogalerie)