K_Vary_Hotel_Ellen_02.jpg

Lázeňský dům Ellen

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník TRANSPOL, spol. s.r.o.
Stupeň PD dokumentace ve všech stupních
Cena od 375 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Michal Odvody
Architektonický návrh Porticus s.r.o.
Ing. Petr Bursík
Ing. Michal Odvody

Popis

Navrhovaná stavba svým členěním respektuje historickou parcelaci a členění zástavby v oblasti. Návrh stavby hmotově, barevností a celkově svým pojetím uvedené principy respektuje a snaží se jim maximálně přiblížit v současném pojetí. Části stavby dodržují uliční linii i výšku říms navazujících stávajících staveb. Stavba je hmotově rozdělena na objekty A, B, C z pohledu ulice Zahradní. Půdorysně pak stavba tvoří jednotný tvar „U“, který je lemován stávajícím vnějším veřejným schodištěm z Poděbradské ulice do ulice Zahradní. Stavba navržena z materiálů používaných v památkové zóně Karlových Varů. Povrchy fasád ze škrábané omítky střídá keramický obklad objektu B, výrazné ocelové prvky a transpa- rentní čiré sklo. Ve dvorní části je spojovací koridor hotelu Ellen do hotelu Royal Regent. Kapacita hotelu je 171 lůžek.

Zdroj dynamické sekce: » LD Ellen (Fotogalerie)