Hypernova_03.jpg

OC Hypernova

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník České vodní elektrárny s.r.o.
Stupeň PD dokumentace pro provádění stavby
Cena  132 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Bohumil Kuba
Architektonický návrh Porticus s.r.o.
Ing. Bohumil Kuba
Agroprojekt Brno
Ing. arch. Fedr

Popis

Stavba vytvářela v daném území nadspádové obchodní centrum s prodejní plochou 4500 m2 pro nejširší sortiment zboží včetně pasáže s doplňkovým prodejem koncesionářů. Prodejní plochy a plochy technického zázemí byly propojeny komunikační vertikálou, která také umožňovala napojení na volný průchod pěších lávkou z nábřeží Ohře přes komunikační průtah Karlovými Vary I. /6 a dále po střeše obchodního centra až do Šmeralovy ulice. Na vlastní objekt navazovalo na západní straně parkoviště pro 358 osobních vozů a na východní straně parkoviště pro 78 osobních vozů s příjezdem ze silnice I./6. V současné době vlastní objekt prodejní síť Bau Max – BM ČESKO s.r.o. s využitím pro prodeje nábytku.

Zdroj dynamické sekce: » OC Hypernova (Fotogalerie)