Krusnohorsky_ski_areal_3.jpg

Ski & Golf resort

Lokalita Boží Dar
Stavebník Město Boží Dar
Stupeň PD studie
Cena  12,5 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Michal Odvody
Architektonický návrh Porticus s.r.o.
Ing. Michal Odvody
Realizace 2012

Popis

Stavba je navržena jako moderní obslužný objekt pro sportovní aktivity a tomu odpovídá dynamické pojetí fasády a její nepravidelný rytmus. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Stavba je přirozeně otevřena do svahu, tedy do prostoru sportovních aktivit a naopak směrem k silničnímu obchvatu Božího Daru je uzavřená. Objem stavby je ze SZ, SV a JZ plasticky členěn ochozy a z JV velkými prosklenými plochami. Koncepce barevného řešení vychází z charakte- ristických barev místní louky – zelená, hnědá a fialová.

Zdroj dynamické sekce: » Ski resort (Fotogalerie)