Swissform_1.jpg

Výrobní závod SWISS-FORM

Lokalita Nová Role
Stavebník SWISS-FORM a.s.
Stupeň PD dokumentace ve všech stupních
Rozpočtové náklady  247 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu  Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh Ing. arch. Petr Martínek
Ing. arch. Jiří Šejvl
Realizace 2017

Popis

Navrhovaná stavba je jednoduchou kompozicí dvou hlavních hmot navazujících centrálně na sebe v přímém kontaktu. Čelo tvoří administrativně správní budova, která je vyšší, než budova výrobní haly. Ostatní menší hmoty navazující k hale (expedice, trafostanice, zásobníky technických plynů apod.) jsou vzhledem k měřítku při utváření celkové kompozice nepodstatné. Hala bude užívána pro výrobu a provozní skladování. Výrobní program společnosti Swissform je zaměřen na výrobu malých plechových dílů. Objekty jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet, výrobní hala s lehkým střešním a obvodovým pláštěm Kingspan, administrativní budova s vyzdívaným obvodovým pláštěm z pórobetonových tvárnic Ytong a obkladem z plechových lamel Dekmetal.

Zdroj dynamické sekce: » Swissform (Fotogalerie)